FORMY PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej.
Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.  

2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru.  Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.

3. Klient może wybrać formę płatności:
1) przelew tradycyjny - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu.
Wpłat i przelewów można dokonać na nasze konto firmowe w ALIOR BANK:

Czerwona Szafa
Ewa Siedlecka
ul. Balladyny 17
81-524 Gdynia

IBAN Alior Bank - Numer rachunku: PL 23 2490 0005 0000 4530 4796 8108

Kod SWIFT Alior Bank: ALBPPLPWXXX

Kod BIC Alior Bank: ALBPPLPWXXX

W tytule wpłaty prosimy wpisać numer zamówienia.

2) zapłata za pośrednictwem systemu płatności PayPal - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem PayPal. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności PayPal;

3) zapłata przy odbiorze Towaru - za pobraniem (tylko na terenie Polski) - Klient uiszcza należność gotówką bezpośrednio przy odbiorze Towaru osobie dostarczającej. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.

4. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia.

5. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) - Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.